PROGRAM SØNDAG 7. NOVEMBER

9.00-15.00

ØKOLOGISK ØKONOMISEMINAR

Ved professor Ove Jakobsen, professor Stig Ingebriktsen og førstelektor Øystein Nystad, Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø.

Klimakrise og finanskrise har utløst en debatt om behovet for en ny økonomi. I dette seminaret blir noen av ideene bak og praktiske implikasjoner av økologisk økonomi presentert og diskutert. Økologisk økonomi åpner for grunnleggende endringer i det eksisterende økonomiske paradigmet. Mest grunnleggende dreier det seg om en overgang fra mekanisk til organisk virkelighetsforståelse med mer vekt på samarbeid, kretsløp, bottom-up løsninger og mangfold av verdier. I dette seminaret inviterer vi til flerfaglig dialog, dialog mellom vitenskap og praksis og dialog med kunst og kultur. Seminaret avsluttes med en kafédialog der alle inviteres til en åpen dialog der målet er å skape en kreativ arena for dypere problemforståelse og praktisk gjennomførbare løsninger.

9.00 – 9.15                                     Velkommen og oppsummering fra i går

Professor Ove Jakobsen, Senter for økologisk økonomi og etikk ved HHB.

9.15 – 9.45                                     Industriell økologi

Sveinar Kildal, Director Global Environment. Elopak

9.45 – 10.15                                   Lokalsamfunnsutvikling i India – et innspill til økologisk økonomi

Anne Solgaard, Grønn Økonomi koordinator, UNEP/GRID-Arendal

10.30 – 11.00                                Innledning kafédialog/Metode og praktisk gjennomføring

Øystein Nystad, Stig Ingebrigtsen og Ove Jakobsen, Senter for økologisk økonomi og etikk ved

Handelshøgskolen i Bodø

11.00 – 12.00                                Lunch

12.00 – 14.00                               Kafedialog/Open space

14.15 – 15.00                                Oppsummering og plenumsdialog

 

14.00

Omvisning i Gentle Actions – åpent for alle!

 

16.00-18.00

Kommunikasjon på tvers


FROM NATURAL SOUND TO MUSIC:  WHAT TECHNOLOGY CAN DO FOR US

Multikunstner, forfatter og filosof David Rothenberg demonstrerer hvordan computerteknologi kan bearbeide lyder fra naturen og hvordan dette kan brukes i arbeidet med musikk. Foregår på engelsk.

 

FILMPROGRAM

Tema: Uøkologisk mentalitet – mat – mangfold – enfold.

Med etterkrigstidens omfattende industrialisering av matproduksjon har vi fått et system som har endret hvordan vi tenker på mat og matproduksjon. Dyr og planter tilpasses produksjonssystemet, ikke omvendt.

13.00  SMAKEN AV HUND


Jon Martin Førland og Are Syvertsen (Norge, 2006, 73 min).

Hvordan lages maten vi spiser og hvorfor tenker vi som vi gjør om den?

Filmskaperne vil være til stede på visnigen!

+ ETERNAL MASH


Catherine van Campen (Nederland, 2007, 53 min).

En fantasktisk flott film om en mann som samlet frø for mangfoldet lenge før frøbanken på Svalbard.  En flott historie med nydelig fotografi!

16.00 LIFE RUNNING OUT OF CONTROL


Bertram Verhaag (Tyskland, 2004, 60 min).

Genmodifisert mat er i virkeligheten et enormt eksperiment vi ikke vet konsekvensene av.

18.00 FOOD INC.


Robert Kenner (USA, 2008, 94 min).

Vet vi nok om maten vi spiser? En håndfull selskaper kontrollerer matproduksjonen i den vestlige verden.

 

 

Reklamer

PROGRAM LØRDAG 6.11

9.00-15.00

ØKOLOGISK ØKONOMISEMINAR

Ved professor Ove Jakobsen, professor Stig Ingebriktsen og førstelektor Øystein Nystad, Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø.

Klimakrise og finanskrise har utløst en debatt om behovet for en ny økonomi.

I dette to dagers seminaret blir ideene bak og praktiske implikasjoner av økologisk økonomi presentert og diskutert.

Økologisk økonomi åpner for grunnleggende endringer i det eksisterende økonomiske paradigmet som blant annet innebærer flerfaglig dialog, dialog mellom vitenskap og praksis og dialog med kunst og kultur. Seminaret avsluttes med en kafédialog der alle inviteres til åpne samtaler der målet er å skape en kreativ arena for dypere problemforståelse og praktisk gjennomførbare løsninger.

For hele programmet, se gentleactions.wordpress.com og www.kunstnerneshus.no

Påmelding innen 4. november til pamelding@kunstnerneshus.no

16.00-17.00


ECOLOGICAL ECONOMICS – WELL-BEING AND SUSTAINABILITY

Talk by Professor Ove Jakobsen, Centre for Ecological Economics and Ethics, Bodø Graduate School of Business, Norway

18.00-19.00

Kommunikasjon på tvers


JAMMING WITH THE HUMPBACK CODE – LIVE PERFORMANCE

Multikunstner, forfatter og filosof David Rothenberg jammer til filmen The Humback Code av Daniel Opitz

En unik urframføring av samspillet mellom denne spesialversjonen av Daniel Opitz flotte film og David Rothenbergs unike kommunikasjon på tvers av arter.  A once in a lifetime experience!

Daniel Opitz’s award winning film on the race to decipher the music or language of humpback whales, performed
in a new “chillout” director’s cut with live music by David Rothenberg, based on his live recordings with humpback whales in Hawaii.

(se filmprogrammet kl 18.00).

 

Spesial program:

Velkommen til workshop Lørdag 6.november kl 13:30-15:00 på Norsk Taiji Senter!

Jan van Boeckel er i Oslo i forbindelse med Gentle Actions på Kunstnernes Hus 23.oktober og 14.november 2010 (https://gentleactions.wordpress.com) og vil lede oss i den varsomme handlingen å utforske kunsten og økologien av menneskekroppen ved å modellere oss selv i leire.
For veibeskrivelse til Norsk Taiji Senter se http://www.taiji.no/kontakt .

Clay and the art and ecology of the human body

Is the human body apart from, or a part of, the environment. When we drink a glass of water, the water as part of what is outside of us, becomes part of us. For millennia, humans have touched the earth, the soil, put their hands in the clay. «And The Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being.» (Genesis 2:7). The Hebrew for man is pronounced aw-dawm, from which Adam is derived. It’s also related to aw-dawm-ah, which means red earth, or red clay – indicating the natural earth elements that composed Adam’s body, and the body of every human being since.
In this workshop, we will form a mini version of our own seated body, using just our fingers, a lump of clay and our attentive awareness from behind closed eyes. The session lasts one and a half hour. Jan van Boeckel, art teacher and researcher at Aalto university in Helsink, is the facilitator of the workshop. All materials will be provided.

Kontakt Heidi@taiji.no
Mob: 90128183

 

FILMPROGRAM

13.00 IKKE BESTEMT

16.00 PLAY AGAIN

Tonje Hessen Schei (Norge/USA, 2010, 80 min).

En film om konsekvensene av en barndom som tilbringes mer og mer foran en skjerm og uten forhold til naturen.

18.00 THE HUMPBACK CODE

Daniel Opitz (Tyskland/USA, 2008, 45 min).

Liveperformance mellom multikunstner, filosof og klarinettist David Rothenburg i samspill med Daniel Optiz film om hvalens språk.

PROGRAM FREDAG 5.11

18.00-20.00

Økologisk økonomi


RAUSHETENS OG BEVISSTHETENS ØKONOMI- SKAPERKRAFT SOM ØKONOMIENS LIVSNERVE

&

DIALOGEN – OM KUNSTEN Å TENKE SAMMEN

Spekulativ aften. Dobbeltforedrag med forsker og siviløkonom Irene Nygårdsvik, Spekulatoriet.

Begreper som vil bli presentert er mellomromskompetanse, helhetseffektivitet, raushetens ringvirknings- og formeringspotensial, ulike typer raushet, sugerørsøkonomi, kostnadseffektiviteten og grådighetens smålighetsfelle, fra konkurranse til variasjonsutfoldelse

Konflikt og innovasjon har samme kilde. Hvordan vi snakker sammen på jobb og hjemme har stor betydning for hvilke liv vi evner å skape.

Kom å hør på en av de mest nytenkende og kreative stemmene innen økonomisk tenking i Norge i dag!

 

FILMPROGRAM

13.00 TRÄDÄLSKAREN

Jonas Selberg Augustsén (Sverige, 2008, 76 min).

Om å bygge en hytte i et tre, og samtidig reflektere over det urbane menneskets forhold, eller manglende forhold, til trær og natur.

16.00 ADDICTED TO PLASTIC

Ian Connacher (Canada, 2008, 85 min).

Plast har revolusjonert verden, men blitt et enormt miljøproblem.

 

 

PROGRAM TORSDAG 4.11

10.00-18.00

Sørfinnset skole / the nord land

LÅVE-WORKSHOP PÅ ØVRE RINGSTAD, SKIPTVET

Idéverksted om låven som kombinert driftsbygning og atelier.

Transport fra Kunstnernes Hus kl. 10.00, retur kl. 18.00. Mulighet for overnatting.

Ved kunstnerne Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm.

Påmelding til balkong.oslo@c2i.net

12.00-13.00


CLIMATE CHANGE RESPONSES: THE GENTLE ACTION OF THE TRIM TAB

Lunsjforedrag med klimaforsker Karen O’Brien, professor ved Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

”Attached to the rudder of boat, a trim tab significantly reduces the effort needed to change direction.

Such gentle actions may be far more effective in creating the dramatic transformations needed to avoid dangerous climate change. I will present some ideas for potential trim tabs, including the important role of artists in catalyzing creative change.”

Foregår på engelsk.

16.00-18.00

Hallucinogerende parkerDYSTOPISKE LANDSKAPER

Denne eftermiddag skal vi se på, hvordan man som billedkunstner kan etablerer mod-strukturer og mod-offentligheder, eller endog alternative økonomiske systemer for derigennem at diskutere og udfordre et system, der fodrer dystopien. Arna Mathiesen fra April Arkitekterne vil tale om de uformelle rum i byen; det offentlige og det private. Regler og ikke-regler og hvem reglerne er for. Dette vil hun gøre med henvisning til April Arkitekternes arbejde og praksis i hhv. Oslo og Reykavik.

Afslutninigsvis skal vi se filmen ”The Gleaners and I”, 2001, af Agnès Varda om mennesker der indsamler hvede efterladt efter høsten. Hun fokuserer sit evigt søgende øje på ”gleaners”; dem, der gennemsøger allerede høstet felter for ”ulige” kartofler eller majroe.

Samtale med arkitekt Arna Mathiesen, April Arkitekter og Irene Nygårdsvik, Spekulatoriet, ved Lise Skou/Field Work.

18.00-20.00

Making a Living


PÅ GULVET – UFORMELL LESESIRKEL

Kveldens tema: Om politikk. COMMITMENT & RESISTANCE. Vi leser Simon Critchley.

Tekstene fås ved henvendelse i resepsjonen på Kunstnernes Hus.

Ved kunstnerne Runa Carlsen og Karen Kviltu Lidal.

FILMPROGRAM

Tema: Oljefeber

Vi er avhengige av olje og gass, så avhengige at vi er villige til å ødelegge planeten for å få vårt neste ”fix”.

13.00 END OF SURBURBIA

Gregory Greene (Canada, 2004, 78 min).

En underholdende analyse av vårt moderne vestlige samfunns oljeavhengighet.

16.00 PEAK OIL

Amund Prestegård (Norge, 2005, 29 min).

Hva skjer når olje blir mangelvare i en verden som er avhengig av billig energi?

+ PETROPOLIS

Peter Mettler (Canada, 2009, 43 min).

Oljesandprosjektet i Canada sett fra luften.

18.00 GASLAND

Josh Fox (USA, 2010, 107 min).

En prisbelønt, sjokkerende, morsom og trist film om gassutvinning i USA.

PROGRAM ONSDAG 3.11

10.00-18.00


Sørfinnset skole / the nord land

LÅVE-WORKSHOP PÅ ØVRE RINGSTAD, SKIPTVET

Idéverksted om låven som kombinert driftsbygning og atelier.

Transport fra Kunstnernes Hus kl. 10.00, retur kl. 18.00. Mulighet for overnatting.

Ved kunstnerne Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm.

Påmelding innen 29. oktober til balkong.oslo@c2i.net

Les mer om gården her: www.nationen.no/landbruk/article4680950.ece

17.00 – 19.00

https://i1.wp.com/www.rainharvest.co.za/wp-content/uploads/2010/05/eco-building2.jpg

ARKITEKTUR FOR EN VAKKER PLANET!

– Gaias prinsipper for økologisk forsvarlig bygging.

Foredrag ved sivilarkitekt Frederica Miller, Gaia Arkitekter.

SAMFUNNSUTVIKLING I ET VISDOMSPERSPEKTIV

Foredrag ved arkitekt og gårdbruker Vidar-Rune Synnevåg.

Miller og Synnevåg oppsummerer sine foredrag i en felles samtale.

FILMPROGRAM

Tema: Søppel

Søppel er et enormt miljøproblem. Tre filmer omhandler hvordan vi forholder oss til, og kan forholde oss til, søppel.

13.00 DIVE

Jeremy Seifert (USA, 2009, 45 min).

Det er fullt mulig å spise kvalitetsmat fra søppelkasser.

16.00 GARBAGE WARRIOR

Oliver Hodge (USA, 2007, 84 min).

Arkitekt Michael Reynolds bruker søppel som byggemateriale og bygger økologiske hus som skaper egen varme.

18.00 GARBARGE DREAMS

Mai Iskander (USA, 2009, 75 min).

Fattige i Kairo samler til sammen inn 4000 tonn søppel daglig og resirkulerer 80 %.

PROGRAM TIRSDAG 2.11

16.00-18.00

Sørfinnset skole / the nord land


PLATESLEPP VED SEXTAGS AMFIBIA/ DJ SOTOFETT

Sommerfest samleplate, inkludert bl.a. Bjørn Torske, Vilunki 7000 og Radio Kongo.

17.00-21.00

GREEN DRINKS

Ved Siri Mittet, PLAN prosjektkoordinator, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Green Drinks er et uformelt møtested og selvorganiserende nettverk for mennesker med interesse for miljøspørsmål.

Arrangementet er åpent for alle, og målet er å skape nye og spennende forbindelser mellom mennesker på tvers av private og offentlige virksomheter, miljøorganisasjoner og ulike utdannelser. Se www.greendrinks.org

Kveldens faglige innspill:

17.30

KRITISK GJENNOMGANG AV MILJØVERNHISTORIEN I NORGE

Foredrag ved forfatter Sidsel Mørck.

Ca. 19.00

CREATING THE FUTURE, THE NEED FOR A NEW APPROACH IN REPONSE TO CLIMATE CHANGE

Kort refleksjon ved klimaforsker Karen O’Brien, professor ved Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

FILMPROGRAM

13.00 PEAK OIL

Amund Prestegård (Norge, 2005, 29 min).

Hva skjer når olje blir mangelvare i en verden som er avhengig av billig energi?

+ PETROPOLIS

Peter Mettler, (Canada, 2009, 43min).

Oljesandprosjektet i Canada sett fra luften.

16.00 DELTA – OIL’S DIRTY BUSINESS

Yorgos Avgeropoulos (Hellas, 2006, 60 min).

Deltaet i Nigeria er ødelagt etter tiår med oljeutvinning.

PROGRAM SØNDAG 31. OKTOBER

SPEKULATIV ETTERMIDDAG

kl. 16-18

Økologisk økonomi:
SOFASEMINAR

Spekulativ ettermiddag med forsker og siviløkonom Irene Nygårdsvik, Spekulatoriet, økopsykolog og forfatter, Per Espen Stoknes og forfatter Sidsel Mørck.  Per Espen Stoknes forteller fra sin bok Penger og Sjel og Sidsel Mørck leser utvalgte dikt.
Åpen samtale i dialog med publikum.

Per Espen Stoknes ble i 2008  kåret til «årets foreleser» på BI.

Irene Nygårdsvik er en unik tenker og økonom som trekker fulle hus på sine spekulative foredrag.

Sidsel Mørch har vært opptatt av, og skrevet om, forbindelsen mellom miljø og økonomi i en kvinnealder.

Ikke gå glipp av en unik opplevelse men nytenkende og kreative aktører som gir deg andre perspektiver på penger og økonomi!

www.spekulatoriet.no, www.stoknes.com

 

FILMPROGRAM

Tema: Uøkologisk økonomi

Vårt økonomiske paradigme bygger på troen på permanent økonomisk vekst, og på at fri konkurranse skaper velstand og harmoni. Disse filmene utvider perspektivet for hvordan vi tenker på penger og økonomiske ideer på svært forskjellige måter.

 

13.00 LET’S MAKE MONEY

Erwin Wagenhofer (Østerrike, 2008, 110 min).

Den globale økonomien sett fra noen strategiske utsiktspunkter spredt over kloden.

 

16.00 THE MONEY FIX

Alan Rosenblith (USA, 2009, 79 min).

Hva er egentlig penger? Er konkurranse eller samarbeid den ideelle drivkraften i et økonomisk system?

 

18.00 SJOKKDOKTRINEN

Michael Winterbottom/ Mat Whitecross (UK, 2009, 78 min).

Fører økonomisk liberalisme naturlig til frihet, demokrati og utvikling?