Category Archives: Økologisk økonomi

PROGRAM SØNDAG 7. NOVEMBER

9.00-15.00

ØKOLOGISK ØKONOMISEMINAR

Ved professor Ove Jakobsen, professor Stig Ingebriktsen og førstelektor Øystein Nystad, Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø.

Klimakrise og finanskrise har utløst en debatt om behovet for en ny økonomi. I dette seminaret blir noen av ideene bak og praktiske implikasjoner av økologisk økonomi presentert og diskutert. Økologisk økonomi åpner for grunnleggende endringer i det eksisterende økonomiske paradigmet. Mest grunnleggende dreier det seg om en overgang fra mekanisk til organisk virkelighetsforståelse med mer vekt på samarbeid, kretsløp, bottom-up løsninger og mangfold av verdier. I dette seminaret inviterer vi til flerfaglig dialog, dialog mellom vitenskap og praksis og dialog med kunst og kultur. Seminaret avsluttes med en kafédialog der alle inviteres til en åpen dialog der målet er å skape en kreativ arena for dypere problemforståelse og praktisk gjennomførbare løsninger.

9.00 – 9.15                                     Velkommen og oppsummering fra i går

Professor Ove Jakobsen, Senter for økologisk økonomi og etikk ved HHB.

9.15 – 9.45                                     Industriell økologi

Sveinar Kildal, Director Global Environment. Elopak

9.45 – 10.15                                   Lokalsamfunnsutvikling i India – et innspill til økologisk økonomi

Anne Solgaard, Grønn Økonomi koordinator, UNEP/GRID-Arendal

10.30 – 11.00                                Innledning kafédialog/Metode og praktisk gjennomføring

Øystein Nystad, Stig Ingebrigtsen og Ove Jakobsen, Senter for økologisk økonomi og etikk ved

Handelshøgskolen i Bodø

11.00 – 12.00                                Lunch

12.00 – 14.00                               Kafedialog/Open space

14.15 – 15.00                                Oppsummering og plenumsdialog

 

14.00

Omvisning i Gentle Actions – åpent for alle!

 

16.00-18.00

Kommunikasjon på tvers


FROM NATURAL SOUND TO MUSIC:  WHAT TECHNOLOGY CAN DO FOR US

Multikunstner, forfatter og filosof David Rothenberg demonstrerer hvordan computerteknologi kan bearbeide lyder fra naturen og hvordan dette kan brukes i arbeidet med musikk. Foregår på engelsk.

 

FILMPROGRAM

Tema: Uøkologisk mentalitet – mat – mangfold – enfold.

Med etterkrigstidens omfattende industrialisering av matproduksjon har vi fått et system som har endret hvordan vi tenker på mat og matproduksjon. Dyr og planter tilpasses produksjonssystemet, ikke omvendt.

13.00  SMAKEN AV HUND


Jon Martin Førland og Are Syvertsen (Norge, 2006, 73 min).

Hvordan lages maten vi spiser og hvorfor tenker vi som vi gjør om den?

Filmskaperne vil være til stede på visnigen!

+ ETERNAL MASH


Catherine van Campen (Nederland, 2007, 53 min).

En fantasktisk flott film om en mann som samlet frø for mangfoldet lenge før frøbanken på Svalbard.  En flott historie med nydelig fotografi!

16.00 LIFE RUNNING OUT OF CONTROL


Bertram Verhaag (Tyskland, 2004, 60 min).

Genmodifisert mat er i virkeligheten et enormt eksperiment vi ikke vet konsekvensene av.

18.00 FOOD INC.


Robert Kenner (USA, 2008, 94 min).

Vet vi nok om maten vi spiser? En håndfull selskaper kontrollerer matproduksjonen i den vestlige verden.

 

 

Reklamer

PROGRAM FREDAG 5.11

18.00-20.00

Økologisk økonomi


RAUSHETENS OG BEVISSTHETENS ØKONOMI- SKAPERKRAFT SOM ØKONOMIENS LIVSNERVE

&

DIALOGEN – OM KUNSTEN Å TENKE SAMMEN

Spekulativ aften. Dobbeltforedrag med forsker og siviløkonom Irene Nygårdsvik, Spekulatoriet.

Begreper som vil bli presentert er mellomromskompetanse, helhetseffektivitet, raushetens ringvirknings- og formeringspotensial, ulike typer raushet, sugerørsøkonomi, kostnadseffektiviteten og grådighetens smålighetsfelle, fra konkurranse til variasjonsutfoldelse

Konflikt og innovasjon har samme kilde. Hvordan vi snakker sammen på jobb og hjemme har stor betydning for hvilke liv vi evner å skape.

Kom å hør på en av de mest nytenkende og kreative stemmene innen økonomisk tenking i Norge i dag!

 

FILMPROGRAM

13.00 TRÄDÄLSKAREN

Jonas Selberg Augustsén (Sverige, 2008, 76 min).

Om å bygge en hytte i et tre, og samtidig reflektere over det urbane menneskets forhold, eller manglende forhold, til trær og natur.

16.00 ADDICTED TO PLASTIC

Ian Connacher (Canada, 2008, 85 min).

Plast har revolusjonert verden, men blitt et enormt miljøproblem.

 

 

PROGRAM SØNDAG 31. OKTOBER

SPEKULATIV ETTERMIDDAG

kl. 16-18

Økologisk økonomi:
SOFASEMINAR

Spekulativ ettermiddag med forsker og siviløkonom Irene Nygårdsvik, Spekulatoriet, økopsykolog og forfatter, Per Espen Stoknes og forfatter Sidsel Mørck.  Per Espen Stoknes forteller fra sin bok Penger og Sjel og Sidsel Mørck leser utvalgte dikt.
Åpen samtale i dialog med publikum.

Per Espen Stoknes ble i 2008  kåret til «årets foreleser» på BI.

Irene Nygårdsvik er en unik tenker og økonom som trekker fulle hus på sine spekulative foredrag.

Sidsel Mørch har vært opptatt av, og skrevet om, forbindelsen mellom miljø og økonomi i en kvinnealder.

Ikke gå glipp av en unik opplevelse men nytenkende og kreative aktører som gir deg andre perspektiver på penger og økonomi!

www.spekulatoriet.no, www.stoknes.com

 

FILMPROGRAM

Tema: Uøkologisk økonomi

Vårt økonomiske paradigme bygger på troen på permanent økonomisk vekst, og på at fri konkurranse skaper velstand og harmoni. Disse filmene utvider perspektivet for hvordan vi tenker på penger og økonomiske ideer på svært forskjellige måter.

 

13.00 LET’S MAKE MONEY

Erwin Wagenhofer (Østerrike, 2008, 110 min).

Den globale økonomien sett fra noen strategiske utsiktspunkter spredt over kloden.

 

16.00 THE MONEY FIX

Alan Rosenblith (USA, 2009, 79 min).

Hva er egentlig penger? Er konkurranse eller samarbeid den ideelle drivkraften i et økonomisk system?

 

18.00 SJOKKDOKTRINEN

Michael Winterbottom/ Mat Whitecross (UK, 2009, 78 min).

Fører økonomisk liberalisme naturlig til frihet, demokrati og utvikling?

 

6. – 7. november:


Økologisk økonomi –

Ny økonomi for livskraft og bærekraft

Et seminar i regi av Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøyskolen i Bodø i samarbeid med Gentle Actions.

Klimakrise og finanskrise har utløst en debatt om behovet for en ny økonomi.   I dette seminaret blir noen av ideene bak, og praktiske implikasjoner av økologisk økonomi, presentert og diskutert. Økologisk økonomi åpner for grunnleggende endringer i det eksisterende økonomiske paradigmet. Mest grunnleggende dreier det seg om en overgang fra mekanisk til organisk virkelighetsforståelse med vekt på samarbeid, kretsløp, ”bottom-up” løsninger og mangfold av verdier. I dette seminaret inviterer vi til flerfaglig dialog; mellom vitenskap og praksis og med kunst og kultur.  Seminaret avsluttes med en ”kafédialog” der målet er å skape en kreativ arena for dypere problemforståelse og praktiske gjennomførbare løsninger.

Last ned programmet her:

Seminar Økologisk Økonomi

Påmelding til seminaret innen 4. november.

Send e-post til pamelding@kunstnerneshus.no der du oppgir følgende informasjon: Navn, kontaktadresse og telefon, samt skriv at du melder deg på økonomiseminaret.

Seminaret er gratis ved kjøp av billett til Gentle Actions. Lunsj er ikke inkludert.

For spørsmål om seminaret send e-post til: lk@kunstnerneshus.no eller ring Kunstnernes Hus: 22 85 34 10

Skaparkrafta som drivkraft

-«Eg ønskjer meg skaparkrafta som drivkraft – ikkje pengane» sier Irene Nygårdsvik som kommer til Gentle Actions i høst.  Irene er siviløkonom og spekulatør. Hun kommuniserer på tvers av grenser med særlig vekt på spennet mellom kunst og næringsliv.  Hun vil være i habitaten som omhandler økologisk økonomi.
Her er en artikkel om henne som sto i Klassekampen 10. juli.