Monthly Archives: mai 2010

KOMPOST FRA OSLO KOMMUNE

Renovasjonsverket i Oslo Kommune sponser kompostert kongsgårdsgulv fra Bygdøy!  Dette er det komposterte gulvet fra  fjøset som huset 60 kyr, mange kviger og kalver.  Det blir god kompost som nå skal danne grunnen for ny kultur utenfor Kunstnernes Hus.

Bilde fra Kongsgårdsfjøsen hentet fra: http://www.natur.vgs.no/?did=9111360

Reklamer

KUNSTNERNES HAGE

Kunstnernes Hage er Katja Høst sitt bidrag til utstillingen Gentle Actions.  Nu planleggingen av hagearbeidet kommet igang!  Landskapsarkitekt Marianne Leisner har laget ei flott skisse for hagen og kunstner Katja Høst har begynt arbeidet med å planlegge det praktiske arbeidet.

Den 16. juni er det kurs:

BLI MED OG LAG KJØKKENHAGE
FORAN KUNSTNERNES HUS I OSLO

Tid: 16 juni kl 17-20
Sted: oppmøte ved Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17
Hvem: Marianne Leisner leder workshopen
Påmelding: mail til info@katjahost.com
Lær om økologi, samplanting av nyttevekster, fletting av pilgjerde, og hvordan lage kompostbinge mens vi sammen skaper Kunstnernes hage foran Kunstnernes Hus. Prosjektet er kunstneren Katja Høst sitt bidrag til utstillingen Gentle Actions som åpner på Kunstnernes Hus 23 oktober. Hagen vil fungere som et forprosjekt til selve utstillingen og den nye restauranten på stedet vil lage mat basert på råvarer hentet fra hagen. Les mer på: gentleactions.wordpress.com Deltagelse på workshopen er gratis og påmeldingen er bindende.